Shop Mobile More Submit  Join Login

Mature Content


or, enter your birth date.


Month

Day

Year*
Please enter a valid date format (mm-dd-yyyy)
Please confirm you have reviewed DeviantArt's Terms of Service below.
* We do not retain your date-of-birth information.
Add a Comment:
 
:icongregnan:
gregnan Featured By Owner Jul 29, 2016
Lol, this is great!
Reply
:iconilonavanderweyden:
IlonavanderWeyden Featured By Owner Jul 28, 2016  Hobbyist General Artist
Ik vind het heel bijzonder, maar dat watermerk vind ik echt zonde❤️❤️❤️❤️❤️
Reply
:iconslichoart:
SlichoArt Featured By Owner Jul 28, 2016  Professional Digital Artist
dat heet beschermen van je werk Ilona, deviantart is openbaar en alles is openbaar te delen
Reply
:iconilonavanderweyden:
IlonavanderWeyden Featured By Owner Jul 28, 2016  Hobbyist General Artist
Dan zal je het stuk moeten lezen van XSdeviant
Reply
:iconslichoart:
SlichoArt Featured By Owner Jul 28, 2016  Professional Digital Artist
Ilona, ik maak al 25 jaar afbeeldingen, ik hoef helemaal niets te lezen. Het watermerk blijft bij mij gehandhaafd en als er mensen zijn die het nodig vinden het werk te jatten en het watermerk er uit te halen dan doen ze dat maar lekker. Alle afbeeldingen zijn geregistreerd en alle originele psd files zijn in mijn bezit. Laat ze maar doen wat ze niet laten kunnen. Ik ga het ze niet makkelijker maken.
Reply
:iconilonavanderweyden:
IlonavanderWeyden Featured By Owner Jul 31, 2016  Hobbyist General Artist
Oh, ik wist niet dat je het wist Karin

ik probeerde je te helpen, omdat je zulk mooi werk hebt, sorry voor mijn bemoeienis
Maar het komt uit een goed hart.
Reply
:iconlora-vysotskaya:
Lora-Vysotskaya Featured By Owner Jul 28, 2016  Hobbyist Digital Artist
Awesome work! Good luck, Karin!
Reply
:iconslichoart:
SlichoArt Featured By Owner Jul 28, 2016  Professional Digital Artist
thanks Lora :)
Reply
:iconvdragon1964:
VDRagon1964 Featured By Owner Jul 28, 2016  Hobbyist Artist
Wow! Good luck Karin:)
Reply
:iconslichoart:
SlichoArt Featured By Owner Jul 28, 2016  Professional Digital Artist
thanks so much Vicky :)
Reply
:iconvdragon1964:
VDRagon1964 Featured By Owner Jul 28, 2016  Hobbyist Artist
Your welcome:)
Reply
:iconloloagain:
LoloAgain Featured By Owner Jul 28, 2016
So cool! Good luck in the contestClap 
Reply
:iconslichoart:
SlichoArt Featured By Owner Jul 28, 2016  Professional Digital Artist
thanks! :D
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 28, 2016
Image Size
4.0 MB
Resolution
3196×2432
Mature Content
Yes
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
84
Favourites
13 (who?)
Comments
13
×